7. Vazmena nedjelja B

Na dan uzašašća Isus je povukao svoju vidljivu prisutnost od apostola. Znali su da ga više neće imati na isti način kao do sada. Okupili...

6. Vazmena nedjelja B

Današnji biblijski odlomci, koji nam se daju na razmišljanje, bremeniti su porukama. Zaustavit ćemo se na tri momenta i promisliti o njima. 1. Bog nije...

5. Vazmena nedjelja B

4. Vazmena nedjelja B

2. Vazmena nedjelja – B