Samostansko osoblje

  1. Fra Mario Radman, gvardijan i župnik, animator liturgijskog života, ljetopisac, duhovni asistent OFS-a i Frame
  2. Fra Mirko Klarić, samostanski vikar i ekonom, župnik Meteriza
  3. Fra Nikola Ćurčija, župnik Crnice,
  4. Fra Žarko Maretić, župnik Dubrave
  5. Fra Ante Vukušić, župnik Bilica
  6. Fra Silvestar Bota, ispovjednik
  7. Fra Vice Lucić, u miru