Prijavnica za unos u župnu kartoteku i evidenciju blagoslova obitelji

Dragi župljani,
U svrhu digitalizacije i pojednostavljenja župne administracije, te kreiranja jedinstvene i potpune
kartoteke župljana, molimo vas da ispunite prijavnicu u nastavku.
Prijavnicu možete ispuniti na jedan od navedenih načina:
1. skeniranjem QR koda u zaglavlju ove prijavnice, nakon čega će vam se otvoriti e-prijavnica za
popunjavanje
2. preko poveznice www.e-zupe.com/najava/blagoslov/zupa-subicevac
3. popunjavanjem rubrike “Moje kućanstvo” preko vašeg korisničkog profila na e-župe portalu
4. popunjavanjem obrasca na drugoj stranici ovog dokumenta.
Ako se odlučite na 1, 2 ili 3 korak
• temeljem vaše adrese, odmah će vam se pokazati kada je planiran blagoslov obitelji za vašu ulicu
• ako raspored za vašu ulicu slučajno nije definiran, svejedno ćete moći podnijeti prijavu
• vaši će podaci nakon prijave automatski biti pohranjeni u našoj župnoj kartoteci
• svake godine ćemo vam lakše moći komunicirati sve informacije vezane za blagoslov
Ako koristite računalo ili pametni telefon, naša je preporuka 3. korak.
Ako već niste, registrirajte se na župnom portalu www.e-zupe.com
Nakon registracije ovu ćete on-line prijavnicu moći popuniti unutar rubrike “Moje kućanstvo”
Vašom registracijom cjelokupnu komunikaciju sa Vama podići ćemo na još jednu višu razinu, a ukoliko
to naznačite u svom profilu, slati ćemo Vam obavijesti o zbivanjima na župi, te Vas informirati o
duhovnoj ponudi i raznim kvalitetnim događanjima na razini cijele Hrvatske.
Mir Vam i blagoslov!

fra Mario Radman
župnik
Župa Sv. Ante Padovanskog – Šubićevac
tel: +385 22 214 294
zupasubicevac@gmail.com