Snimka koncerta Alana Hržice održanog 9. rujna 2023. u Šibeniku

Snimatelj: Obrt video snimanje Crtić