Prikazanje Gospodinovo-Svijećnica i 3. srijeda sv. Josipu

U župi sv. Ante na Šubićevcu 2. veljače 2022. svečano je proslavljen blagdan Prikazanja Gospodinova ili Svijećnica i treći dan Velike devetnice u čast sv. Josipu.
Prije 25 godina sveti papa Ivan Pavao II. potaknuo je obilježavanje Dana posvećenoga života upravo na blagdan Prikazanja – Svijećnice. Misna čitanja kao i simbolika ovoga blagdana objašnjavaju nam zašto je Papa izabrao ovaj dan za proslavu, a tako i za promicanje posvećenoga života u Crkvi.
Sve osobe koje su se posvetile Bogu po zavjetima i svetim redovima sebe prikazuju Bogu u „hramu svoga života“. Potpunim predanjem u Božje ruke, čovjek ne gubi samoga sebe, kako se naizgled čini. On dobiva od života puno više nego je to svojim snagama sposoban ostvariti. Prikazati sebe kao „žrtvu živu, svetu, Bogu milu“ čovjek uspijeva jedino uz Božju pomoć.
Otvorimo se danas svjetlu Kristovu. Neka naš život zasja milošću, pravednošću i ljubavlju i neka preko nas donese novi život ovom vremenu. „I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.“
Zapalimo novo svjetlo nade u sebi. Odrecimo se svega što nam zatvara život milosti. Ne dajmo se povoditi zlim naucima. Slijedimo samo svog jedinog učitelja koji ima život u sebi i ne bojmo se živjeti novim životom punih pluća.
Bog je naš spasitelj i otkupitelj. On je naša pokretačka snaga za svako dobro. On je naš štit i zaštita pred svim zlima ovog svijeta. On je naša utjeha u svim bolima i poniženjima. On je naš liječnik i lijek. On je naše svjetlo, naš život vječnosti. Naš posvetitelj.
Nakon svete mise izloženo je Presveto kroz cijelu noć.