Uvijek se radujte! Bez prestanka molite! U svemu zahvaljujte! ! ( 1 Sol 5, 16-24 )