NEDJELJA ZAHVALNOSTI

28. nedjelja kroz godinu određena je da na poseban način bude NEDJELJA ZAHVALE za Božja dobročinstva: za sve što jesmo i što imamo, za sve što primamo iz Božjih ruku. Bogu svaki dan možemo za nešto zahvaliti: za dar života, za bližnje, za obitelj, za sve stvoreno što nas okružuje…. jer svako stvorenje daje hvalu Bogu za svoje postojanje. Link snimke propovijedi: