Krunica i litanije

Krunica i litanije
Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga,
Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela,
život vječni.
Amen.

Oče naš
Zdravo Marijo
Slava Ocu

RADOSNA OTAJSTVA
(ponedjeljak i subota)
Anđeo Gospodnji navijestio je Mariji da će postati Majka Spasitelja. Riječ je postala Tijelom i živjela među nama. U ovoj jubilarnoj godini sjetimo se kako se u Lurdu, po Mariji, također očitovala ljubav Božja.

1. Naviještenje
Marija reče anđelu: „Evo službenice Gospodnje.“
U euharistiji Isus pokazuje sama sebe kao istinski kruh s neba.
Molimo da uvijek možemo ostati vjerni svom pozivu.

2. Pohod
Marija uskliknu: „Duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju!“
U Euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da će biti s nama sve do svršteka svijeta.
Zahvalimo Bogu za sva čudesna djela koja on ostvaruje u svakome od nas.

3. Rođenje Isusovo
Poslije rođenja Isusova u Evanđelju piše kako je Marija razmišljala o svim događajima u svom srcu.
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da će nam dati život u izobilju.
Molimo da uvijek možemo razmišljati o riječi Božjoj i otajstvu njegove ljubavi.

4. Prikazanje Gospodnje u hramu
Šimun reče Mariji: „Ovaj je određen za propast i uzdignuće mnogima, za znak osporavan kojemu će se protiviti, a tebi će samoj mač probosti dušu.“
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da će zauvijek biti naše svjetlo i naša hrana na ovozemaljskom putovanju.
Molimo za milost da svjedičimo Krista u svako vrijeme, usprkos ‘maču boli’.

5. Pronalazak Isusa u hramu
Isus reče svojim roditeljima: „Zar niste znali da mi je boraviti u kući Oca mojega.“ Oni nisu razumjeli što im je govorio. Marija je, međutim, sve te događaje brižno čuvala u svom srcu.
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da nas vodi Ocu.
Molimo da budemo svjesni Boga i njegove ljubavi u svim našim nevoljama i kušnjama.

ŽALOSNA OTAJSTVA
(utorak i petak)
Krist nas oslobađa od naših grijeha objavljujući nam, s križa, bezgraničnu ljubav Božju. U Lurdu, Marija nas poziva na pokoru i molitvu za grešnike.

1. Agonija u Getsemanskom vrtu
Isus reče: „Budni budite i molite da ne padnete u napast.“
U euharistiji Isus postaje naš posrednik s Ocem.
Zajedno s Marijom molimo Oca da budemo vjerni i poslušni njegovoj volji.

2. Mučenje na dvoru
Pilat reče: “Ovaj ništa nije učinio što zaslužuje smrt. Išibat ću ga i pustiti.” Vojnici su mučili Isusa.
U euharistiji Isus nam pokazuje vrijednost patnje za ljubav i iz ljubavi.
Zajedno s Marijom molimo za sve bolesne koji trpe u svome tijelu.

3. Trnova kruna
Krist Kralj je ismijavan i izrugivan.
U euharistiji Isus nam pokazuje potpunu poniznost samog sebe okrunivši nas svojom ljubavlju.
Zajedno s Marijom molimo se Ocu za one koje društvo ne shvaća i odbacuje.

4. Isus nosi križ
Narod je sve promatrao. Članovi Velikog vijeća i vojnici rugali mu se. Oče, ne uvedi nas u napast.
U euharistiji Isus dobivamo milost da nadvladamo kušnje.
Molimo za one koji se bore s kušnjama.

5. Razapinjanje
Isus moli: “Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!”
Isus nosi križ do mjesta kazne. U euharistiji Isus nam daje snagu nositi naše križeve.
Zajedno s Marijom molimo za one koji su dovedeni u iskušenje malodušnosti i očaja, molimo za grešnike.

SLAVNA OTAJSTVA
(srijeda i nedjelja)
Krist – jučer, Krist – danas, Krist – za svu vječnost.
U Lurdu zajedno idemo prema svjetlu uskrslog Krista.

1. Uskrsnuće
Raduj se, Djevice Marijo, Isus, tvoj Sin, uskrsnuo je kako je rekao.
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da će biti naše uskrsnuće i naš život.
Molimo za one koji ne vide smisao u svome životu.

2. Uzašašće našega Gospodina u nebo
Raduj se, Djevice Marijo, Isus tvoj Sin otišao je Ocu da pripremi mjesto za nas.
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da će biti hrana za vječni život.
Molimo za sve koji nisu sposobni vjerovati u stvarnost vječnog života.

3. Silazak Duha Svetoga nad apostole
Raduj se, Djevice Marijo, Duh ljubavi šalje nas navještati Radosnu vijest siromasima.
U euharistiji Isus ispunja svoje obećanje da nas učini jedno Tijelo u Duhu Svetom.
Molimo da možemo biti istinski svjedoci Evanđelja onima koji slušaju naše riječi.

4. Uznesenje djevice Marije u nebo
Raduj se, Djevice Marijo, jer si našla mislot kod Boga. Blaženi koji vjeruju.
U euharistiji mi slavimo smrt i uskrnuće Kristovo sve dok se ne pojavi u slavi.
Molimo za one koji traže, sumnjaju i koji se nalaze na rubu očaja.

5. Krunjenje Marije u nebu
Raduj se, Djevice Marijo, Duh Božji skupit će u jednu obitelj sve narode zemlje. Marija reče: Bog milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju. Odsad će me ‘blaženom zvati’ svi naraštaji.“
U euharistiji Isus okuplja ljude iz svakog naroda, jezika i načina života oko jednog stola.
Molimo za mir u našim obiteljima, našim zajednicama i među narodima.

OTAJSTVA SVJETLA
(četvrtak)
Krist je put, istina i život. On nas vodi prema Ocu.
Marija nas prati na tom putu.

1. Krštenje Gospodnje u Jordanu
„Ti si Sin moj, Ljubljeni; moja milost počiva na tebi.“
U euharistiji je punina milosti skrivena u obliku kruha.
S majkom Marijom u potpunosti ostvarimo sliku djece Božje.

2. Svadba u Kani
„Marija reče slugama: Učinite štogod vam kaže.“
U euharistiji je očitovana Isusova poslušnost Ocu.
Kao Marija činimo štogod nam Gospodin kaže.

3. Isus navješta kraljevstvo Božje
Isus reče: “Obratite se i vjerujte Evanđelju.“
U euharistiji je sadržana milost obraćenja.
U Lurdu i svugdje drugdje Marija nas poziva na obraćenje. Poslušajmo njezin poziv.

4. Preobraženje
Petar reče: „Gospodine, dobro nam je ovdje biti.“
U euharistiji se klanjamo Kristu i preobražavamo u njega.
Kao Marija, dopustimo sebi da nas Duh Sveti preobrazi.

5. Isus nam daje Euharistiju
Isus nam reče: „Ovo činite meni na spomen.“
U euharistiji primamo Krista i subličujemo se njemu, a ne svijetu.
Kao Marija budimo ujedinjeni u Kristovu spasenjsku muku i uskrsnuće.

Zdravo Kraljice
Zdravo Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo
tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas
te nam poslije ovoga progona
pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje,
o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

Litanije naše Gospe Lurdske

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju Svijeta, Bože.
Duše Sveti, Bože.
Sveto Trojstvo, jedan Bože.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Bogorodice,
Majko Kristova,
Majko našeg Spasitelja,
Naša Gospo Lurdska, pomoćnice kršćana,
Naša Gospo Lurdska, izvore ljubavi,
Naša Gospo Lurdska, majko siromašnih,
Naša Gospo Lurdska, majko hendikepiranih,
Naša Gospo Lurdska, majko siročadi,
Naša Gospo Lurdska, majko svih ljudi,
Naša Gospo Lurdska, majko svih naroda,
Naša Gospo Lurdska, majko Crkve,
Naša Gospo Lurdska, prijateljice osamljenih,
Naša Gospo Lurdska, utjeho žalosnih,
Naša Gospo Lurdska, utočište beskućnika,
Naša Gospo Lurdska, vodiljo putnika,
Naša Gospo Lurdska, okrepo slabih,
Naša Gospo Lurdska, utočište grješnika,
Naša Gospo Lurdska, utjeho patnika,
Naša Gospo Lurdska, pomoćnice umirućih,
Kraljice neba,
Kraljice mira,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Pomolimo se.
Podaj nama, svojim slugama,
molimo te Gospodine Bože,
da uživamo trajno zdravlje duha i tijela.
Po slavnom zagovoru Blažene Marije vazda Djevice,
oslobodi nas od svake žalosti
da uživamo vječnu sreću
Po Kristu, Gospodinu našemu.
Amen.

Povezani članci

Najnovije vijesti