Župni ured sv. Ante Padovanskog

Šibenska biskupija

Bana Ivana Mažuranića 9 – Šubićevac, HR – 22000 Šibenik
Mob. 099/489 6659
Tel: 022/214-294
e-mail: zupasubicevac@gmail.com
www.subicevac.hr

Uredovno vrijeme:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak
od 17:00 do 18:00
od 10:00 do 11:00 (ljetno vrijeme)
Srijedom, subotom, nedjeljom i svetkovinama
župni ured ne ureduje.

Žiro račun:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
HR59 2340 0091 1110 0700 0
OIB: 44745698766
MB: 1085832