Riječ tijelom postade i nastani se među nama. Iv 1, 1-18