Pokaži nam Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. ( Ps 85, 8 )