NAJAVA: Tribina o posljedicama epidemiolokih mjera na djecu i mlade