KONTAKT

FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. ANTE PADOVANSKOG
Bana I. Mažuranića 3a, Šubićebac HR – 22000 ŠIBENIK
Tel/fax: 022/311-470
e-mail: zupasubicevac@gmail.com
www.subicevac.hr

Žiro račun:
JADRANSKA BANKA d.d. HR3324110061120009023
OIB: 97243160926
MB: 2673215

 

ŠIBENSKA BISKUPIJA
ŽUPA SV. ANTE PADOVANSKOG
Bana Ivana Mažuranića 3a – Šubićevac, HR – 22000 Šibenik
Tel/fax: 022/214-294; 022/312-661
e-mail: zupasubicevac@gmail.com
www.subicevac.hr

Žiro račun:
JADRANSKA BANKA d.d. HR5124110061100013507
OIB: 44745698766 MB: 1085832