KONCERT učenika Glazbene škole Ivana Lukačića, 05. lipnja 2018. u 20:00 h