Čitanje Biblije „od korice do korice“ Korizma 2022.

I ovu godinu, treću za redom, na prvu korizmenu nedjelju, nakon svete Mise, započelo je u Župi sv. Ante Padovanskog u Šibeniku na Šubićevcu čitanje Biblije „od korice do korice“.

A zašto čitamo Bibliju? Naš Gospodin Isus Krist rekao je: “Pisano je: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’

Ove Kristove riječi izabrali smo da nas vode kroz ovogodišnje korizmeno čitanje Biblije. Riječi su to koje nam poručuju da kao što jedemo tjelesni kruh da bi održali tjelesni život, moramo jesti i duhovni kruh da bi održali duhovni život. Riječ Božja izvor je i hrana duhovnog života.

S čitanjem Riječi Božje, kao i svake godine, započeo je začetnik ove hvalevrijedne inicijative, fra Mario Radman, gvardijan i župnik.

Prve godine oko fra Maria okupila se malena grupica i odvažno krenula u divnu avanturu susreta s Riječju, susreta sa živim Bogom. Danas to više nije tako malena grupica ljudi, u avanturu se upustilo devedesetak vjernika koji su se, tijekom pet dana i noći, izmjenjivali za ambonom. Šal, simbol zajedništva, koji je prelazio s vrata jednog na drugog čitača,  uistinu je širio  duh zajedništva. Svjedočanstva onih koji prvi put za ambonom izgovaraju Božje Riječi kao i SMS poruke koje su se tijekom čitanja izmjenjivale među čitačima dirljive su, ganu do suza. Divno je bilo biti zajedno, povezani, spremni brzo popunjavati termine čitanja, uskakati i mijenjati one koji su iznenada spriječeni stići na svoj već upisani termin. Divno je čuti da jedan muškarac prvi put čita, ali i da se odmah javlja za novi termin, divno je to… Upravo ovako živi jedna župska zajednica, stado koje dozvoljava biti vođeno svojim pastirom.

Posljednji redci Biblije pročitani su uz zvuke crkvenih zvona koja su čitavoj župskoj zajednici obznanili da je Biblija pročitana. Svetom misom zahvalili smo Bogu na pročitanoj Riječi i dobivenim milostima. Fra Mario je, potičući vjernike na čitanje, u svojoj propovijedi, iznio plodove čitanja, a između ostalog naveo je:

u Prvoj Ivanovoj poslanici 2,5, napisano je: ”Tko čuva Riječ Božju, u  njemu je ljubav Božja doprla do savršenstva’“ Je si li ti žedan Božje ljubavi? Želiš li je imati u svom životu više nego sada? Čuvajući Riječ Božju, ljubav će Božja u tebi iz dana u dan sve više i više rasti, dok jednog dana ne dopre do savršenstva. Ne zaboravi. Pred Bogom ćemo biti toliko veliki koliko ćemo biti veliki u ljubavi! Božja Riječ ti daje šansu da rasteš u ljubavi Božjoj“

Nakon svete mise, u zajedničkom druženju uz bogatu trpezu nastavili smo iznošenje iskustava tijekom čitanja, a svim čitačima podijeljene su i prigodne uspomene.

I za kraj poruka svim čitačima, ali i svima onima koji namjeravaju čitati. Nemojmo se uzoholiti! Nemojmo misliti da smo čitanjem Biblije nešto veliko napravili. Potrebno je pored čitanja, svim srcem nastojati proniknuti u pročitanu Riječ, moliti se i tražiti od Boga razumijevanje pročitanog. Sam Bog nas u knjizi Izreka potiče na traženje znanja i razumijevanja:

„Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi, i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru; jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom – tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.“ (Izr 2:1-5)

Na nama je otkrivati Božje znanje, a onda će nas to spoznanje mijenjati, a mijenjajući sebe mijenjat ćemo i svijet oko sebe.